Size bir telefon kadar yakınız
0 (312) 395 73 82
Dil Seçin
tr
Dil Seçin
tr

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesindebaşarılı bir performans sergilemeyi,
  • İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi,azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
  • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,
  • Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çekmeyi,
  • Tüm çalışanlarla beraber stajyer,ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı,güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.